Rekonštrukcia Detvianskej ulice v Rači. Ulicu premenila na príjemnú zónu pre chodcov

1285

Nová dlažba, bezbariérové priechody pre chodcov, kvetinové záhony, i nová autobusová zastávka. Takto vyzerá rekonštrukcia chodníka na Detvianskej ulici v Rači, ktorá tento kúsok ulice premenila na príjemnú zónu pre chodcov.

Budúci rok Rača plánuje dokončiť chodník až po park J.M.Hurbana. Aktuálne pripravuje aj štúdiu revitalizácie a rozšírenia samotného parku, ktorá následne bude pripomienkovaná poslancami. Pre financie sa projekt revitalizácie robí na viacero etáp, verím, že sa nám na park podarí získať aj mimorozpočtové zdroje.

Je to inšpirácia aj pre iné mestské časti, že opravovať treba nielen cesty pre autá, ale aj pešie ťahy. A všimnite si, aký veľký vizuálny rozdiel to je, ak namiesto asfaltu je použitá dlažba.

Zdroj: Rača