Rekonštrukcia kaštieľa napreduje

20

Modranský kaštieľ, sídlo Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktorý prechádza aktuálne rekonštrukciou, má za sebou asi najviditeľnejšiu zmenu. Tou je kompletná výmena krovu, ktorá sa dostáva do poslednej etapy. Zároveň sa začína s pokládkou novej strešnej krytiny. Práce pokračujú aj v záhrade kaštieľa, kde sa realizujú nové stavby (záhradný domček, sklad a skleník) a pracuje sa na spevnení nosného múra.

Práce napredujú aj v interiéri objektu. Vymenili sa poškodené stropy, podlahy, vystavali sa nové priečky. Taktiež začali práce na inštalácii nových inžinierskych sietí. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom bola odsúhlasená nová farba fasády a odsúhlasené boli taktiež nové okná.

Po ukončení stavebných prác, ktoré je plánované na jeseň 2020 sa z kaštieľa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum nášho regiónu s digitálno-dokumentačným centrom a študovňou, vinotékou a priestormi pre organizovanie rôznych podujatí a výstav.

Rekonštrukcia je projektom HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Celkový rozpočet je vo výške 3 659 789,20 eur, z toho 10% je zo štátneho príspevku a vyše 1,8 milióna eur, čo je 5%, ide z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.