Rekonštrukcia kaštieľa v Modre

20

Dňa 14. augusta sa v priestoroch kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska v Modre uskutočnilo administratívne odovzdanie stavby kaštieľa dodávateľovi, ktorý bude realizovať jeho rekonštrukciu.

Samotná rekonštrukcia bude trvať dva roky, počas ktorej sa zrekonštruuje kaštieľ a priľahlá záhrada. Bratislavský samosprávny kraj, spolu s partnermi, je úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Vďaka tomuto príspevku sa využije kreatívny potenciál cezhraničného regiónu SK-AT pre uchovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa stane kultúrno-kreatívne centrum celého regiónu. Počas rekonštrukcie sa vytvorí priestorové zázemie je propagáciu tvorby miestnych umelcov, producentov. Zároveň sa zaangažujú subjekty, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít. Prostredníctvom spolupráce sa dosiahne výrazné rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti kultúry, voľného času a cestovného ruchu.

Partnermi projektu sú Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Cezhraničnými, rakúskymi partnermi sú Marktgemeinde Jedespeigen, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ. Strategickým partnerom projektu je Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Rekonštrukcia kaštieľa a záhrady kaštieľa je súčasťou Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.