Rekonštrukcia obchodného centra Saratov pokračuje. Čo sa opravilo a aké sú plány?

1187

Rekonštrukcia Obchodného centra Saratov v Dúbravke postupuje. Obchodné prevádzky už fungujú!

Sťažený je prechod návštevníkov a preto treba byť opatrní. V polovici augusta sa plánuje kolaudáciu horného podlažia s reštauráciou, prízemie chcú dokončiť v septembri.

Rekonštrukcia by mala zabrániť aj hniezdeniu vtákov v časti obchodného domu. Spojovacia chodba podchodu a terasy bude mať nový strop bez možnosti vtáčieho hniezdenia a pohybu.

Zdroj: Dúbravka