Riziko kontaminácie pitnej vody koronavírusom je nízke

902

Riziko kontaminácie pitnej vody a prenosu nového koronavírusu do nej je nízke. Na základe stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie, skúseností z epidémií v posledných rokoch, ako i vzhľadom na spôsob zásobovania pitnou vodou na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Ni je potrebné pristupovať k opatreniam, ako napríklad k zvýšeniu dezinfekcie pitnej vody.

Úrad verejného zdravotníctva ubezpečuje, že postupy, ktoré sú pri zásobovaní pitnou vodou používané v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú dostatočné aj na likvidáciu nového koronavírusu. Kontaminácia pitnej vody je vzhľadom na preukázaný prenos kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.

Ľuďom, ktorí majú vlastné studne a došlo k zmenám pri ich využívaní sa odporúča, aby vodu prevarili alebo upravili inými rôznymi účinnými technológiami. Každý člen v domácnosti napúšťal vodu sám, nádoby na pitie by si taktiež nemali členovia domácnosti podávať medzi sebou. Pitná voda by sa nemala skladovať.

Zdroj: ÚVZ