Rok 2022 s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre

20„Každého k hodnosti ľudskej privádzať a ho o nej presvedčovať i učiť, za každého najvyššou a najvznešenejšou úlohou je byť človekom vždy a všade. …
Osveta a vzdelanosť by len mŕtva bola, keby sa len v knihách držala a tam ako poklady, ktoré nikto neužíva a ktorých blesku sa len dajedni tešia, sa skrývala.
Jej povolanie je nielen hlavy napínať, ale aj umy osvecovať.“

Ľudoví Štúr


Prinášame Vám prezentáciu našej činnosti so súhrnom podujatí, ktoré sa nám podarilo úspešne uskutočniť v roku 2022. Tešíme sa na Vás v roku 2023.