Rozprávania zo Santiaga

1840

Domov sociálnych služieb Rozsutec navštívil pútnik pán Ing. Šramko. Prijímatelia domova ho poznajú ako bývalého starostu mestskej časti Bratislava – Lamač. DSS zvykol rád navštevovať aj v minulosti. Pán Šramko absolvoval na prelome mesiacov august – september 2019 púť so svojím kamarátom na bicykloch z Bratislavy až do španielskeho mesta Santiago de Compostella. O bohaté zážitky sa podelil s našimi prijímateľmi.

Dvaja pútnici spoločne prebicyklovali viac ako 3 700 km. Na svojej ceste prešli viaceré štáty ako Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a Španielsko. Počas 38 dňovej púte stretli mnoho zaujímavých ľudí, spoznali nové miesta a videli nádherné pamätihodnosti, ale aj vodopády, zaujímavé prírodné scenérie či preteky v plávaní.

Pánovi Šramkovi, by sme radi touto cestou poďakovali za veľmi peknú prezentáciu fotografií so živým rozprávaním a za to, že nám dovolil nahliadnuť do jeho zážitkov a skúseností na pútnickej ceste.