Ružinov pripravil pilotný projekt, riešiť má dopravu v Prievoze

1099

Bratislavský Ružinov plánuje „upokojiť“ dopravu v Prievoze, pre časť ohraničenú ulicami Kaštieľska, Gruzínska, Hraničná a Mierová pripravila mestská časť pilotný projekt. Jeho cieľom je prinútiť vodičov spomaliť v rezidenčných uliciach rodinných domov a demotivovať tranzitných vodičov skracovať si cestu cez tieto uličky. Obyvatelia dotknutej oblasti môžu návrh pripomienkovať. 

„Na niektorých miestach, zvlášť vo vnútroblokoch a v malých uličkách, je situácia už roky neúnosná. Šoféri sa snažia vyhnúť zápcham tým, že ich obchádzajú malými uličkami, do ktorých tranzitná doprava nepatrí,“ uvádza na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren, ktorý zároveň kritizuje aj rýchlosť vodičov. 

Základným opatrením je rekonštrukcia časti Kladnianskej ulice, kde mestská časť eviduje jeden z najväčších takýchto problémov. V rámci nej sa navrhuje podvihnúť dve dôležité križovatky do výšky, čím by mala byť celá križovatka akýmsi spomaľovačom. Vymaľované a zvýraznené budú aj všetky priechody pre chodcov, na viacerých miestach budú na uliciach doplnené moderné tanierové retardéry, ktoré nebudú prekážať cyklistom. Pribudnúť by tiež mali značenia maximálnej rýchlosti pri každom vjazde do zóny či radar. 

Niektoré opatrenia by podľa mestskej časti mohli začať platiť už v tomto roku. „Ak sa tento prístup osvedčí, podobné riešenia by sme radi zaviedli aj na iných miestach v Ružinove. Jedno z takých je na Trnávke,“ poznamenal Chren. 

Jeden z najväčších takýchto problémov eviduje mestská časť v okolí Kladnianskej a Stachanovskej ulice. V minulosti boli navrhované najmä zjednosmernenia týchto ulíc. Nepodarilo sa však nájsť zhodu medzi obyvateľmi, ktorí sa nevedeli dohodnúť na smere zjednosmernenia, ale aj preto, lebo viac miesta v jednosmerných uličkách by podľa kompetentných ešte viac vodičov podnecovalo jazdiť rýchlo. 

Obyvatelia môžu svoje pripomienky či otázky posielať miestnemu úradu elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podnety@ruzinov.sk

Zdroj: TASR; FB Martin Chren