Rýchlostná cesta R7 je otvorená. Nový úsek začína na Bajkalskej ulici

16311
Pred križovatkou Slovnaftská

Posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkou Prievoz na Bajkalskej ulici a diaľnicou D4 bol pre motoristov otvorený v sobotu 2. októbra večer.

Začiatok úseku R7 je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne s D1 v existujúcej mimoúrovňovej križovatke Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh.

Medzi kilometrom 4,350 až 4,700 trasa čiastočne vchádza na chránené územia Biskupické Luhy a Dunajské Luhy. Koniec úseku nadväzuje cez poľnohospodársky využívané územie v mimoúrovňovej križovatke Bratislava-juh na diaľnicu D4 (Lužný most, Rusovce, Petržalka, Jarovce) a nasledujúci úsek R7 (Šamorín-západ, Holice).

Na dotknutom území je hustá sieť miestnych ciest všetkých kategórií. Priamo dotknuté sú ulice Bajkalská, Prístavná, Slovnaftská, Komárňanská, Lúčna, Malé Pálenisko, Vlčie hrdlo atď. Výškové riešenie trasy je optimalizované s dôrazom na minimálne narušenie krajinného rázu pri zohľadnení minimálnej investičnej náročnosti.

Súčasťou výstavby rýchlostnej cesty R7 bola aj komplexná prestavba križovatky Prievoz pod Prístavným mostom na Bajkalskej ulici.

R7 je rýchlostný ťah plánovaný z Bratislavy až do Lučenca podľa uznesenia vlády č. 882/2008, ktorý bude po dobudovaní hlavnou spojnicou Hlavného mesta Bratislavy a južných centier Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.

V súčasnosti je v prevádzke úsek rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkou Bratislava-Prievoz a Holicami. Celková dĺžka je 32 kilometrov.

Čo nás ešte čaká najbližšie týždne:

  • V nedeľu 3.10. sa otvorí úsek na D4 medzi križovatkami Rusovce a Jarovce
  • Prepojenia diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R7 v križovatke Prievoz by mali byť otvorené približne za týždeň
  • Výjazd z Bajkalskej na Prístavný most sa otvorí o dva týždne
  • Zjazd z D1 v smere od Senca na Bajkalskú sa otvorí o dva týždne
  • Úsek D4 medzi Ivankou pri Dunaji a Vajnormi by mal byť otvorený v októbri

Pozrite si video:

Fotogaléria:

Foto: BSK ) Michal Feik