Salón výtvarníkov 2020

2082

Nová tvorba, Nový pohľad na svet, Nový život

Salón výtvarníkov je každoročne mimoriadnou kultúrno-umeleckou príležitosťou pre výtvarníkov spod Malých Karpát, Bratislavy a z Bratislavského kraja sprostredkovať svoju tvorbu širokej verejnosti na kolektívnej výstave v moderných priestoroch galérie Zoya Museum – ELESKO Wine Park v Modre.

Organizátorom podujatia je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným partnerom tohto výnimočného podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý ho z verejných zdrojov podporil.

Salón výtvarníkov sa po takmer ročnom spánku, sprvu s neistotou, ktorú na neho vdýchli predchádzajúce udalosti, pomaly prebúdza do Nového života. Farby, ktoré výtvarníci vytlačili na svoje palety, rôznorodé matérie, pretavené umelcami, cez ich tvorivého ducha, do tvaru, svetlo, ktoré prenikalo šošovkami aparátov umeleckých fotografov, sa budú v letných mesiacoch skvieť vo svojej Novovzniknutej forme v rámci expozície Salónu výtvarníkov.

Vďaka úsiliu všetkých, napriek mimoriadnym okolnostiam, neprerušiť 24 ročnú niť výstav Salónu výtvarníkov, Zoya Museum Galéria opäť otvorí svoje brány do vzdušných a záplavou svetla zaliatych priestorov, pod úbočiami Malých Karpát, aby privítala stovky milovníkov umenia.

V portfóliu výstavy sa vám predstaví 88 výtvarníkov. Tak renomovaní autori, ako neprofesionáli, ktorí prešli vlastnou tvorivou genézou až k tejto méte, vystavia svoje obrazy na strohých bielych stenách a rozmiestnia svoje sochy, plastiky a kompozície v rozľahlých priestoroch galérie. Predstavia sa Vám mnohé známe mená akými sú Igor a Júlia Piačkoví, Ladislav Černý, Martin Kellenberger, Peter Uchnár, Marián Komáček, László Pomothy, Martin Dzurek, Peter Brenkus a iní, ale i vyspelí amatéri, pri ktorých vôbec nepostrehnete, že nie sú školenými autormi, ako napríklad Agneša Vavrinová, Miro Dzuro, Ľubica Ema Mazik, Igi Brezo a mnohí ďalší. Taktiež vás upúta tvorba umelcov, ktorých poznáte z koncertov a televízie, akými sú napríklad Pavol Hammel, alebo Norbert Judt.

V rámci expozície výstavy sa vám predstaví aj kolektívne dielo autorov Salónu výtvarníkov pod názvom „Nový život“. Myšlienka vkráčania do Nového sa zrodila v období zastavenia sa života na Slovensku a autori v tejto jedinečnej mozaike vyjadrili svoje očakávania a túžby od prichádzajúcej Novej doby.

Kurátorom výstavy a jej priamym účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.

O všetkých výtvarníkoch sa dočítate v krátkych anotáciách v prehľadnom katalógu Salón výtvarníkov 2020.

Výstava Salón výtvarníkov v Zoya Museum – ELESKO Wine Park v Modre je pre verejnosť prístupná od 20. júna do 20. septembra 2020, počas návštevných hodín od stredy do nedele, v čase od 11.30 do 18.30. Viac informácií o možnosti jej návštevy nájdete na stránke www.elesko.sk

Populárnym podujatím, ktoré nadväzuje na Salón výtvarníkov je Deň otvorených ateliérov 2020, ktoré sa uskutoční 24. 10. 2020. Počas tejto októbrovej soboty, od 10.00 do 21.00, môžete nahliadnuť do ateliérov a výtvarných dielní nielen autorov, ktorí vystavujú na salóne, ale mnohých ďalších s pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Už teraz môžete sledovať krátke filmové nahliadnutia do dielní autorov participujúcich na podujatí na www.vimeo.com/moskamodra, www.facebook.com/Moska.sk/, alebo na www.youtube.com – kanál Moska.sk

Deň otvorených ateliérov 2020 sa organizuje v súlade s projektom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.