Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

1633

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja navštívila skupinka sebaobhajcov. Pravidelne už niekoľko rokov robí Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMPvSR) workshopy sebaobhajcov. V rámci workshopu sa sebaobhajcovia zúčastňujú rôznych exkurzií, no a tento rok prejavili záujem o návštevu nášho úradu.  

Sebaobhajovanie je vlastne kurz pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sa učia byť zodpovední sami za seba, ako spoznať a hájiť svoje práva, pochopiť správanie seba a iných, ako reagovať na svoje potreby, realizovať svoje sny, plány, ale aj ako bojovať s nástrahami a prekonávať prekážky. Na stretnutiach sebaobhajcovia diskutujú na rôzne témy a dozvedajú sa nielen o svojich právach ale aj o povinnostiach. Učia sa z materiálov v ľahko-čitateľnom štýle,  prostredníctvom besied a diskusií s odborníkmi, chodia na exkurzie a absolvujú praktický nácvik zručností. Sebaobhajovanie im prináša do života sebavedomie, lepšie komunikačné a sociálne zručnosti. A priateľov.

Jednou z tém tohtoročného letného workshopu sebaobhajcov, ktoré ZPMPvSR organizuje, je bývanie a s tým veci súvisiace. Keďže župa zabezpečuje sociálne služby občanom so zdravotným postihnutím, v rámci ktorých sa poskytuje aj ubytovanie, sebaobhajcovia prejavili záujem navštíviť Bratislavský samosprávny kraj a s predstaviteľmi župy diskutovať nielen o možnostiach podporovaného bývania ale aj o celkovom chode Úradu. Do diskusie si na zástupcov župy pripravili zaujímavé otázky.