Sebapoškodzovanie: Čo to je a prečo sa mi to deje?

2071
Môj blízky sa sebapoškodzuje. Ako mu pomôžem?
Môj blízky sa sebapoškodzuje. Ako mu pomôžem?

Sebapoškodzovanie by sme mohli označiť za správanie, pri ktorom človek sám sebe ubližuje. Ubližovanie samému sebe je pre niekoho, kto prežíva náročné momenty v živote, spôsob, ktorým sa snaží vyrovnávať s ťažkými a so znepokojujúcimi myšlienkami a situáciami.

Sebapoškodzovanie môže mať rôzne formy a môže byť spôsobované rôznymi nástrojmi, ale aj vlastným telom s cieľom cítiť fyzickú bolesť či „dať zo seba von“ alebo, inými slovami, vyventilovať psychickú bolesť.

Prečo sa to deje?

Dôvody a príčiny, ktoré vedú k sebapoškodzovaniu, sa môžu líšiť, tak ako sa líšime aj my ľudia. Sú rôzne podnety, situácie a dôvody, ktoré nás znepokojujú, vyvolávajú stres, smútok, frustráciu a môžu vyústiť až do toho, že sa ich dôsledky snažíme riešiť tým, že si ubližujeme. Všetky stavy, ktoré sme vyššie vymenovali, sa dajú opísať len slovami a je pre nás ťažké predstaviť si, čo za nimi je, lebo každý z nás ich prežíva inak. Aj preto niektorým ľuďom pomáha psychickú bolesť zvládnuť tá fyzická, ktorá je konkrétna, uchopiteľná, ľahko predstaviteľná a jej zdroj často môžeme vidieť. Konkrétne možné príčiny sebapoškodzovania nebudeme menovať. Pre jedného človeka totiž môže byť rovnaká situácia zvládnuteľná, no u iného, napr. v spojení s ďalšími náročnými situáciami, vyústi až do sebapoškodzovania. Rovnako ako sa snažia rôzni ľudia jedinečnými spôsobmi zvládať „bolesť na duši“, potrebujú aj jedinečnú a na mieru šitú pomoc a podporu.

Čo sa so mnou deje?

Ako sme v predchádzajúcej časti napísali, sebapoškodzovať sa môže človek vtedy, keď zažíva ťažké chvíle v živote, často nehovorí o tom, čo prežíva, s inými a chce stlmiť alebo „prekričať“ duševnú bolesť, ktorú pociťuje. Túži po zmiernení tlaku, ktorý vyvolávajú rôzne situácie, pocity a myšlienky. Keď si vo chvíli duševného napätia ublíži, na krátku chvíľu môže fyzická bolesť prehlušiť tú psychickú, no keďže sebapoškodzovanie nie je spôsob, ktorý je pre naše telo zdravý a často si to uvedomujeme, krátko po fyzickej bolesti prichádzajú pocity viny, zlyhania, hanby alebo iné, ktoré intenzitu psychickej bolesti v konečnom dôsledku iba zvyšujú.

Je OK, ak nie si OK – POMOC PRI SEBAPOŠKODZOVANÍ EXISTUJE

Navyše cyklus, ktorý sme opísali, Ti nie náhodou môže pripomínať napr. ťažkosti spojené s užívaním alkoholu či iných drog. Je nám ťažko, chceme si uľaviť, tak požijeme nejaké množstvo alkoholu a istý čas nám je príjemnejšie, no potom prichádzajú jednak intenzívnejšie fyzické ťažkosti a navyše aj tie psychické v podobe výčitiek, pocitov hanby a iné. Ak sa to deje opakovane alebo je to jediný liek na ťažobu na duši, tento cyklus voláme závislostné správanie. A to sa môže objaviť aj práve v súvislosti so sebapoškodzovaním.