Šesť škôl z Bratislavského samosprávneho kraja získalo unikátne manažérske vzdelanie

768
Šesť škôl z Bratislavského kraja získalo unikátne manažérske vzdelanie
Šesť škôl z Bratislavského kraja získalo unikátne manažérske vzdelanie

Záverečná ceremónia tretieho ročníka Diamantovej ceny, ktorú organizuje Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) pre riaditeľov a učiteľov, sa konala dnes v budove konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave.

Uvedomili sme si, že vieme robiť veci lepšie, musíme len nabrať odvahu,” povedala počas prezentácie riaditeľka Gymnázia Karola Štúra v Modre, Danica Grnáčová. “Vidíme, že svet sa rýchlo mení. Študenti sú iní a menia sa aj potreby trhu práce. Musíme na to reagovať aj my a inovovať,” dodala. 

Danica Grnáčová je riaditeľkou jednej z Bratislavských škôl, ktoré absolvovali Diamantovú cenu.

Ide o unikátne systematické a dlhodobé manažérske vzdelanie pre riaditeľov škôl a učiteľov. “Úspech mladých ľudí začína tam, kde sedí dobrý líder a motivovaný pedagogický zbor. A práve tí na sebe a na svojom tíme systematicky pracovali vyše 6 mesiacov,”vysvetľuje Miloš Ondrášik, riaditeľ DofE Slovensko zmysel projektu.

Riaditelia a učitelia si vymieňali skúsenosti s profesionálmi z biznisu, aby rozšírili svoje schopnosti a pomohli svojej škole v zdravom raste. 

Experti z firiem pomáhajú školám

Konkrétne sa rozvíjali prostredníctvom inšpiratívnych workshopov v moduloch – Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Financie a zdroje, Ja, líder. Cieľom týchto tém je výrazne pomôcť riaditeľom škôl a učiteľom s vnútornou motiváciou.Tí následne využijú nadobudnuté skúsenosti v praxi na svojich školách.

Okrem kvalitných školení mali účastníci k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií zo slovenských firiem ako napríklad Tesco či SPP. S rozvojom líderských a komunikačných zručností im pomáhali stretnutia s profesionálnymi biznisovými koučmi z Medzinárodnej federácie koučov. 

Jasný cieľ a dobrý manažér

Diamantová cena prináša zlepšenie riadiacich schopností a stratégií, ktoré pomáhajú vytvoriť dynamické vzdelávacie prostredie pre riadiacich pracovníkov zapojených škôl, a tak zvyšovať celkovú úspešnosť školy,” konštatuje Andrej Vinš zo 

spoločnosti Dell a ďalej upriamuje pozornosť na mentoring: „Poskytuje cennú osobnú 

podporu a odborné poradenstvo nápomocné pri rozvoji líderských schopností. Tie využijú pri výzvach v školskom prostredí. 

V komisii v Bratislave na záverečných prezentáciách boli: Jana Zápalová, z Bratislavského samosprávneho kraja, Miroslava Rychtarechová zo spoločnosti Tesco, za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prišiel Peter Papšo. Slávnostný príhovor k absolventom mal podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Štekláč, ktorý vedeniam škôl a učiteľom poďakoval za ich nasadenie a povzbudil ich do ďalšieho rozvoja. 

Sme veľmi radi, že máme aj na našich školách stále dostatok zapálených ľudí, ktorí sa vzdelávajú a robia aktivity aj nad rámec svojich povinností. Nám ako Bratislavskému samosprávnemu kraju dáva veľký zmysel podporovať takéto projekty,” povedala Jana Zápalová riaditeľka školstva, mládeže a športu BSK počas záverečného hodnotenia.

Diamantová cena v Bratislavskom samosprávnom kraji 

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa za celé trvanie oceňovania zúčastnilo 11 škôl. Tento rok si diamantovú cenu prebrali tieto školy: 

  • Gymnázium Jána Papánka v Bratislave, 
  • Gymnázium Metodova v Bratislave, 
  • Spojená škola svätej Uršule v Bratislave, 
  • Gymnázium Karola Štúra v Modre, 
  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova v Bratislave, 
  • Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka v Bratislave. 

Tri roky s Diamantovou cenou DofE

Za celé trvanie Diamantovej ceny si ocenenie prebralo už 36 škôl. Účastníci si na mesačnej báze vzájomne vymieňali skúsenosti potrebné pri formovaní manažérskych zručností. Tie sú základným výstupným predpokladom schopností, ktoré po absolvovaní programu účastníci získajú. 

Prečo to všetko robíme? 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je na Slovensku od roku 2015. Za ten čas sa podarilo v programe vyškoliť viac ako tisícpäťsto učiteľov a pracovníkov s mládežou, takmer deväťstotridsať ľudí si prešlo školením Vedúcich programu DofE. Sedemtisíc tristo mladých ľudí za ten čas získalo medzinárodne uznávanú cenu, ktorá im pomohla pri výbere škôl aj v zamestnaní. “

Diamantová cena je spôsob, ako podporiť rozvoj vedenia škôl na Slovensku. Kultivujeme podobné hodnoty, aké podporujeme aj u mladých ľudí. Vytrvalosť cieľavedomosť, vnútorná motivácia.

Viac informácii nájdete na dofe.sk