Situáciu vojnových utečencov môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi

875

Obchodníci s ľuďmi môžu zneužiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny. V reakcii na túto situáciu pripravilo Ministerstvo vnútra SR (odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru – Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii) súbor informácií, ktorými upozorňuje na riziko tejto trestnej činnosti. Informačné letáky sú v slovenčine, angličtine aj ukrajinčine.

Čo je to obchodovanie s ľuďmi?

Je to trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj k domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach, nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií).

Kedy musíte byť opatrní:

 • ak vám niekto ponúka prácu a nedá vám informácie o adrese, názve zamestnávateľa (prípadne máte len veľmi málo informácií);
 • ak na vás niekto vyvíja nátlak, aby ste sa čím skôr rozhodli, či ponúkanú prácu vezmete alebo nie;
 • ak vám niekto ponúkne prácu na základe ústneho dohovoru, príp. zmluvy, ktorej nerozumiete;
 • ak vám niekto ponúkne cestu a ubytovanie zdarma (napr. v súvislosti s ponuknutou prácou);
 • ak od vás niekto žiada, aby ste mu odovzdali doklady pod zámienkou, že za vás všetko vybaví (v súvislosti s ponukou práce).

Pri obchodovaní s ľuďmi obchodníci/páchatelia:

 • nútia obete vykonávať prácu proti ich vôli (otrocké zaobchádzanie);
 • obete fyzicky alebo psychicky týrajú;
 • obete obmedzujú na osobnej slobode a slobodnom pohybe;
 • obetiam nedávajú sľúbené peniaze;
 • nedovolia obetiam komunikovať s priateľmi/ rodinou (vezmú im telefón, počítač, tablet a i.); majú obete stále pod svojim dohľadom (sú kontrolovaní);
 • obete nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie;
 • obete nemajú prístup k osobným dokladom.

Ako zistíte či mohlo dôjsť k obchodovaniu s ľuďmi?

Odpovedzte si na tieto otázky:

1. Zaplatila alebo zorganizovala Vašu cestu za prácou iná osoba?

2. Sľúbili Vám určitý druh práce, ale prinútili Vás robiť celkom inú prácu?

3. Museli ste niekomu odovzdať Vaše doklady?

4. Platia Vám za vykonanú prácu dohodnutú sumu?

5. Ubližuje Vám niekto alebo vyvíja na Vás psychický nátlak?

 6. Bráni Vám niekto v slobodnom pohybe?

7. Nútia Vás napríklad žobrať, kradnúť alebo vykonávať prostitúciu?

8. Vyhrážajú sa Vám alebo Vašej rodine?

Čo robiť, keď sa stanete obeťou:

 • utečte tam, kde je veľa ľudí – na verejné a zároveň oficiálne miesto, napr.: polícia, nemocnica, knižnica, pošta, kostol alebo nejaký úrad;
 • požiadajte o pomoc predovšetkým inštitúciu, nie súkromnú osobu;
 • pokúste sa kontaktovať veľvyslanectvo vašej krajiny, prípadne organizácie, ktoré pomáhajú obetiam obchodovania s ľuďmi.

Ak sa chcete poradiť o téme obchodovania s ľuďmi alebo si chcete preveriť ponuku práce, neváhajte a kontaktujte Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818. V prípade ohrozenia života a zdravia neváhajte volať 112 alebo 158.

UA Остерігайтесь злочинних дій торгівців людьми! Вони можуть скористатися Вашою нинішньою складною ситуацією.

Консультація по телефону можлива за цими номерами телефону