Skryté poklady Modry

857

V meste Modra prebieha pod vedením Erika Hrnčiarika archeologický výskum v interiéri rímskokatolíckeho kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

Podarilo sa im identifikovať murivá z doposiaľ najstaršej stavebnej fázy kostola z polovice 13.storočia.

Zdroj: Modra, Katedra klasickej archeológie FF TU