Sloboda zvierat robí aj odchyty

2019

Čo robiť, ak nájdete uhynuté zviera alebo pri potrebe odchytu túlavej mačky alebo psa? Odpoveď je jednoduchá. Kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.  Mestská polícia je povinná následne to oznámiť Slobode zvierat, celoslovenskej neziskovej organizácii pre ochranu zvierat.

Hlavné mesto má totiž uzatvorenú zmluvu so Slobodou zvierat, do ktorej spadá aj odchyt túlavých psov a mačiek, zber uhynutých zvierat či už je to mačka, pes, holub, potkan a podobne. Organizácia má na odchyt či zber zvieraťa určenú lehotu.

Zdroj: Dúbravka