Slovenská filharmónia priamo vo vašej obývačke

2335

Slovenská filharmónia si pre milovníkov hudobného umenia pripravila prekvapenie! Keďže nemôžete prísť vy na koncert, do bratislavskej Reduty, Slovenská filharmónia prichádza k vám vďaka online hudobnému archívu. Poslucháči si môžu vybrať z takmer 400 koncertov.

Záznamy vybraných koncertov sprostredkovávajú prostredníctvom modernej digitálnej koncertnej siene od roku 2008. Záznamy koncertov môžete sledovať v tomto období na stránke https://stream.filharmonia.sk a webový odkaz na tento archív je dostupný aj z domovskej stránky Slovenskej filharmónie: http://www.filharmonia.sk/.

Reagujú tak na súčasnú situáciu a požiadavky, napríklad potreby rodičov a učiteľov, ktorí vítajú videá ako účinnú pomoc pri dištančnom vyučovaní. Selektovali ponuku Archívu do niekoľkých žánrových celkov, pre ktoré pripravili špeciálny časový rozvrh zverejňovania koncertov.

Sekcia koncertov Filharmonická škôlka ponúka koncerty špeciálne pripravované pre rodičov a deti, ponuka bude aktualizovaná vždy v stredu o 8:30 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty/

Sekcia Hudobných akadémií obsahuje mnoho výchovných koncertov, ktoré môžu využívať učitelia základných umeleckých škôl, ale i základných škôl práve v aktuálnej situácii dištančného vzdelávania. Ponuku SF aktualizuje vždy v piatok o 9:30 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty/

Sekcia Symfonické koncerty sa bude aktualizovať vo štvrtok o 19:00 na stránke https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sf/. Táto sekcia obsahuje aj záznamy koncertov Slovenského filharmonického zboru, ponuku nájdu milovníci zborového umenia na stránke https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sfz/

V sekcii Komorné koncerty nájdu záujemcovia alternatívne typy koncertov. Komorné koncerty a recitály sa aktualizujú vždy v nedeľu o 16:00 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/komorne-koncerty-a-recitaly/. Táto ponuka sa bude striedať s ponukou koncertov Slovenského komorného orchestra na stránkach: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sko/

Sekcia Organové koncerty bude aktualizovaná vždy v nedeľu predpoludním o 11:00 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/organove-koncerty/

Uvedené časy sa týkajú noviniek, prvého zverejnenia. Od toho momentu zostávajú odkazy k dispozícii permanentne, na neobmedzenú dobu. 

Vzhľadom na rôznorodú vekovú kategóriu divákov budú paralelne zverejňovať aj na sociálnych sieťach – Facebooku, Instagrame a Twitteri Slovenskej filharmónie. Prvým plánovaným programom bude Filharmonická škôlka v stredu 1. apríla o 8:30.         

Zdroj: SF