Slovensko sa zapojilo do prípravy Nového európskeho Bauhausu

661

Platforma Manifest2020 sa stala prvým slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohla naplniť zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Nový európsky Bauhaus (NEB) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020: „Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje. Je o hľadaní spôsobu lepšieho spolunažívania vo svete po pandémii. Má prepojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom a estetikou a priblížiť tak myšlienky Európskej zelenej dohody bližšie k ľuďom. Ak má byť Nový európsky Bauhaus úspešný, potrebujeme spojiť všetky tvorivé mysle, akými sú dizajnéri, umelci, vedci, architekti spolu s občanmi.“

Manifest 2020 vznikol v roku 2019 ako iniciatíva slovenských expertov z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania. K výzve sa doposiaľ pripojilo takmer 200 profesionálnych subjektov, ktoré si uvedomujú významný vplyv stavebníctva na životné prostredie a klimatickú krízu. Prijali záväzok zvyšovať informovanosť o naliehavosti riešení a navrhovať a stavať udržateľné stavby, zároveň dbať na zachovanie kultúrnych hodnôt a vysokej architektonickej kvality. Iniciatíva sa po ohlásení Nového európskeho Bauhausu Európskou komisiou rozhodla zapojiť do hnutia a priniesť v súlade s jeho cieľmi vlastné idey a víziu pre Slovensko, ktoré však majú ambíciu presiahnuť aj rámec národného kontextu.

Spoločným menovateľom sa tak stali hodnoty udržateľnosti, estetiky a inklúzie. Na tomto základe sa iniciatíva zároveň chce otvoriť aj subjektom, organizáciám a jednotlivcom z iných sektorov, ktorí tak môžu prispieť k tvorbe spoločnej stratégie a hľadaniu riešení pre udržateľnú spoločnosť. Začiatkom roka 2020 sa tak partnerom Manifestu 2020 stala aj bratislavská Nová Cvernovka, ktorá združuje viac ako 400 umelcov a profesionálov z kreatívneho priemyslu a ktorá sa okrem kultúry a umenia venuje aj ekologickým témam a projektom. Cieľom Manifestu 2020 je v blízkej budúcnosti nájsť aj ďalšie pozitívne a inšpiratívne príklady z obcí a miest po celom Slovensku.

Ľubica Šimkovicová, prezidentka Manifestu 2020: „Naše partnerstvo v Novom európskom Bauhause vnímame ako podporu zo strany Európskej komisie pre otvorenie spoločenského dialógu o tvorbe životného priestoru, o kultúre prostredia, v ktorom žijeme, a sociálnej inklúzii. Spoločne sa chceme podieľať na vytvorení systémovej zmeny pre Slovensko, ale aj Európu ako lepšieho miesta pre život. Nový európsky Bauhaus je začiatkom procesu spoločného plánovania, ku ktorému pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a podeliť sa o svoje inšpiratívne príklady a myšlienky.“

Vo februári sa členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen a ambasádorkou projektu Nový európsky Bauhaus stala Mária Beňačková Rišková, ktorá bola päť rokov riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu. V súčasnosti pracuje ako nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.

„Projekt NEB vysiela viacero signálov. Jedným je, že vysoká politika sa vyvíja smerom k zapojeniu všetkých obyvateľov do tvorby strategických riešení problémov. Naplnenie vízií Európskej zelenej dohody tak nie je urgentnou úlohou len pre veľkých hráčov, priemyselné podniky, korporácie, mestá a regióny, ale musíme a máme možnosť sa do ich realizácie zapojiť všetci. Ďalším zaujímavým bodom je dôraz na kultúrny charakter transformácie, ktorou musí prejsť súčasný spôsob života. Nestačí zaviesť legislatívne reštrikcie a pravidlá nového zaobchádzania s prírodnými zdrojmi, ale zmeny sa musia realizovať na vysokej kultúrnej a estetickej úrovni,“ hovorí Beňačková Rišková.

Spoločne s ostatnými ambasádormi, osobnosťami z oblasti architektúry, dizajnu, biznisu aj aktivizmu, medzi ktorými sú aj známi architekti ako Bjarke Ingels (BIG), Shigeru Ban, prezidentka organizácie World Human Forum Alexandra Mitsotaki, umelec Olafur Elliason, a ďalší, bude spolupracovať pri koncipovaní myšlienok a vízií projektu.

V pondelok 19. apríla 2021 o 15:00 sa konalo predstavenie Nového Európskeho Bauhausu na Slovensku formou moderovanej online prezentácie Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko. V úvode sa k účastníkom prihovoril Xavier Troussard, vedúci oddelenia Nový európsky Bauhaus v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie. Ciele, ambície a nové myšlienky v európskom kontexte predstavili Mária Beňačková Rišková, Ľubica Šimkovicová a bývalý hlavný architekt Európskej komisie Peter Beňuška.

Nasledovala prezentácia zaujímavých konceptov a už zrealizovaných projektov na Slovensku, ktoré predstavili slovenské osobnosti a odborníci z oblasti stavebníctva a dizajnu, kreatívneho priemyslu, Pavol Kukura a Martin Stohl zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Roman Talaš z Inštitútu urbánneho rozvoja, Zdenka Pepelová zo Slovenského centra dizajnu, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, Pavol Pokorný z platformy Staviame z dreva, Michal Hybský, doktorand na FA ČVUT, Vladimír Šimkovic z Inštitútu pre pasívne domy, Nora Vranová a Martin Zaiček zo Slovenskej komory architektov, Braňo Čavoj z Novej Cvernovky, a ďalší.

V tom istom týždni sa 22. a 23. apríla 2021 uskutoční aj úvodná medzinárodná konferencia projektu Nový európsky Bauhaus, na ktorú pozývajú slovenskú verejnosť organizátori konferencie z Európskej komisie a partneri projektu. Viac informácií nájdete TU alebo na webovej stránke Manifest 2020 TU.

Zdroj: TS Manifest 2020