Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka našla nový domov

1403
Poradkyne včasnej intervencie
Poradkyne včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka sa presťahovala do nových priestorov do budovy Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave.

Aj počas tohto náročného a hektického obdobia poradcovia včasnej intervencie neustále poskytovali sociálnu službu terénnou formou vo vonkajšom prostredí, telefonicky alebo mailom. Počas pandémie využívalo služby včasnej intervencie Sibírka 35 až 38 rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím vo veku do 7 rokov.

Od 1. októbra 2020 poskytuje Sibírka službu včasnej intervencie opäť aj ambulantnou formou v nových väčších priestoroch na Račianskej ulici. Úlohou včasnej intervencie je podpora celej rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím. Včasná intervencia stavia na silách, schopnostiach a prioritách rodiny, posilňuje kompetencie rodiny a podporuje komplexný vývin dieťaťa v prirodzených bežných denných aktivitách. Jej úlohou je sprevádzať rodinu na ich životnej ceste od narodenia dieťatka až po jeho zaškolenie, tak aby rodina bola plne integrovaná v ich blízkej komunite a spoločnosti.

V súčasnom období sa môžu rodiny obracať na poradcov včasnej intervencie, ktorí poskytnú rodine službu ambulantne alebo terénne v ich domácom prostredí, za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel a zásady rúško-odstup-ruky. V prípade záujmu získate viac informácií na telefónnom čísle 0948 949 239 alebo na www.svi.sibirka.sk.