Deinštitucionalizácia sociálnych služieb sa stala realitou. Prvé zariadenie vyrástlo v Častej

3770

Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb nahradia menšie zariadenia rodinného typu. Vďaka deinštitucionalizácii, ktorú spustil Bratislavský samosprávny kraj, budú mať klienti nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním sociálnych služieb komunitným spôsobom sa aj významne zlepší kvalita ich života. Prvý dvojdom vyrástol v obci Častá a komunitné rodinné prostredie tak vytvorí 12 klientom.

„Deinštitucionalizácia je krokom vpred v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Bratislavská župa sa dlhodobo na tento proces pripravovala a je jednou z prvých na Slovensku, ktorá preniesla víziu do reality. Prvá dokončená stavba sa nachádza obci Častá a je príkladom toho, že i napriek vysokým nárokom na čas, či financie, je župa odhodlaná plniť svoje priority. Za posledné roky smes vysokým nasadením chránili zraniteľných pred nevídanou pandémiou a v súčasnosti čelíme nárastu cien skrz energetickú krízu. To všetko v období ráznych škrtov v rozpočte. Som rád, že novostavby, ktoré staviame, sú nízkoenergetické, až takmer pasívne domy. Verím, že investícia sa vyplatí nielen z hľadiska udržateľnosti, ale aj zelenej politiky, ktorú razíme. Je to síce finančne a kapacitne náročné, no naďalej plánujeme v deinštitucionalizácii pokračovať aj pri ostatných župných zariadeniach,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Medzi prvé lastovičky procesu deinštitucionalizácie patrí novostavba rodinného domu v obci Častá. Ide o Domov sociálnych služieb (DSS) a Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) MEREMA v okrese Pezinok. Stavba je skolaudovaná. Nachádzajú sa tu dve bytové jednotky pre 12 klientov. Priestory sú bezbariérové a v súlade s najnovšími štandardami sociálnej starostlivosti. V súčasnosti župa obstaráva interiérové vybavenie domácností. Ide o prvé alokované pracovisko z celkovej deinštitucionalizácie tohto zariadenia.

„Klientov zariadení sociálnych služieb premiestňujeme zo zavretých areálov na okraji miest a obcí do centier, kde sa stanú plnohodnotnými členmi komunity. Predpokladáme, že sa v spolupráci s DSS a ZPB MEREMA podarí zariadiť interiér tak, aby sa prijímatelia mohli nasťahovať do konca roka a cítiť sa v novom prostredí ako doma. Výstavba tohto objektu je financovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Náklady na výstavbu tohto dvojdomu boli okolo 710 000, EUR s DPH. Vlastné zdroje Bratislavského samosprávneho kraja tvoria 5 %,“ priblížila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Deinštitucionalizácia zamení kapacitne veľké domovy sociálnych služieb za malé, komunitné zariadenia sociálnych služieb s čo najprirodzenejšími spôsobom  života prijímateľov. Tak budú rešpektované ich individuálne potreby a zároveň budú prirodzenou súčasťou väzieb a sociálnych vzťahov v ich prirodzenom prostredí.  Ide o deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb, čo v praxi znamená osobnejší kontakt a prístup ku klientom v menších komunitách.

„Proces deinštitucionalizácie počas pandémie nebol jednoduchý. Táto skúsenosť poukázala na ďalšiu výhodu bývania rodinného typu. Preto naším cieľom je, aby sa prijímatelia s ľahkosťou a v čo najkratšom čase dokázali adaptovať do nového prostredia. Veríme, že dlhé roky snívania, pravidelný kontakt s obyvateľmi obce napríklad v rámci divadelných predstavení či iných susedských aktivít napomôže sociálnej inklúzii,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK Marica Šiková.

Súbežne s výstavbou rodinného domu v Častej spustila župa výstavbu druhého rodinného dvojdomu v obci Dubová. Ukončená by mala byť v priebehu budúceho roka. Koncom roka 2022 plánuje BSK ukončiť aj rozsiahlu rekonštrukciu zázemia DSS a ZPB MEREMA v Modre Kráľová a debarierizovať zakúpený rodinný dom v Modre. Prevažná časť prijímateľov sa bude môcť udomácniť v novom prostredí v priebehu budúceho roka.

V procese deinštitucionalizácie sa nachádzajú aj ďalšie zariadenia BSK. Jedným z nich je Domov Sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Rača. Novostavba na Račianskej je hotová a aktuálne župa zabezpečuje kompletné interiérové vybavenie dvoch bytových jednotiek pre dvanástich prijímateľov. Ukončenie rekonštrukcie pôvodného objektu na Strelkovej sa predpokladá na jeseň tohto roka. Prví klienti by sa mohli nasťahovať do nového prostredia začiatkom budúceho roka. Súčasťou bude aj denný stacionár pre 12 klientov.

Ďalším župným zariadením sociálnych služieb, ktoré vstúpilo do procesu deinštitucionalizácie je Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave. Aktuálne má kapacitu 166 miest a budova, ktorá pôvodne slúžila ako kaštieľ, je trojpodlažná, historická a svojim dispozičným a priestorovým riešením nenapĺňa podmienky pre komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb. Novopostavený objekt sa bude nachádzať v Záhorskej Bystrici, kde župa premiestni 30 prijímateľov prevažne s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Ide o mega výzvu, kde župa plánuje vybudovať celkovo päť takýchto alokovaných. O finančnú podporu sa bude BSK uchádzať z externých zdrojov.

Do procesu deinštitucionalizácie sa postupne zapájajú všetky zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Aktuálne je to vyše polovica. Klienti tak získajú nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním sociálnych služieb komunitným spôsobom sa ešte viac zlepší ich kvalita života.

Ďalšie fotografie nájdete na tomto linku.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DSS A ZPB MEREMA: tu

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DSS A ZPS RAČA: tu