Staňte sa na pár mesiacov členom nášho tímu. Absolvujte zahraničnú stáž v Bruseli

1275

Absolvujte stáž na Zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli v druhej polovici roka 2022 a získajte tak jedinečnú pracovnú skúsenosť v slovenskej inštitúcii pôsobiacej v zahraničí. Staňte sa na pár mesiacov členom tímu Bratislavského kraja a naučte sa, ako funguje verejná správa, aký je význam regionálnej politiky v rámci EÚ a aké sú aktivity kraja v Bruseli.

Začiatok stáže: september 2022 (prípadne podľa dohody)

Základné požiadavky:

 • študent/študentka VŠ alebo absolvent/absolventka do 1 roka od ukončenia VŠ štúdia v odboroch medzinárodné vzťahy, európske štúdia, politológia prípadne iných, príbuzných odborov
 • minimálna dĺžka stáže sú 3 mesiace
 • na stáž je možné získať finančný príspevok od BSK a financovanie cez grantový program Erasmus+ (záleží od podmienok vašej vysokej školy)

Náplň práce:

 • praktická skúsenosť s každodenným chodom Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli
 • príprava analytických materiálov a podkladov pre potreby Zastúpenia
 • príprava zápisov z konferencií a seminárov organizovaných Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Európskym výborom regiónov a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • podieľanie sa na príprave kultúrnych a propagačných podujatí a aktivít
 • spravovanie webovej stránky kancelárie a sociálnych médií

Čo od vás očakávame?

 • výborná znalosť slovenského jazyka, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť francúzskeho jazyka výhodou
 • záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, dynamickosť a spoľahlivosť
 • znalosť Microsoft Office

Výhody stáže:

 • oboznámenie sa s fungovaním európskych inštitúcií a regionálnej politiky EÚ
 • skúsenosť s organizáciou odborných a kultúrno-spoločenských podujatí
 • možnosť zúčastniť sa konferencií a seminárov k širokému spektru problematík a tém v súvislosti s „policy making“ v EÚ

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku najneskôr do 5.6.2022 na e-mailovú adresu tomas.teleky@region-bsk.sk. Viac o Zastúpení BSK pri EÚ na https://www.bratislavaregion.eu/sk/ alebo na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice.