Staré Mesto je excelentná samospráva

750

OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne vyhodnotil pilotný ročník projektu ELoGE Slovensko 2020 – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných. Označenie pre vynikajúce samosprávy získali tieto samosprávy: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava – MČ Staré Mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.

„Je mi potešením byť súčasťou hneď dvoch ocenených samospráv. Ďakujem staromestskému CAF a ELoGE tímu,“ povedala starostka Zuzana Aufrichtová.

Zdroj: Staré Mesto; Foto: Barbora Jančárová