Staré Mesto opäť pripravuje jarný zber a odvoz zeleného odpadu

804

Bratislavské Staré Mesto aj tento rok pripravuje jarný zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, teda konárov zo stromov a kríkov. Zber je naplánovaný od 28. marca do 29. apríla, obyvatelia sa však musia vopred prihlásiť prostredníctvom registračného formulára. Zverejnený na je na webovej stránke mestskej časti spolu s harmonogramom.  

Samospráva v tejto súvislosti pripomína, že z kapacitných dôvodov je možné odviezť spred každého domu maximálne päť metrov kubických konárov. „Ďakujeme, že na ulice nevykladáte celé stromy, ale iba konáre a tiež aj za to, že bioodpad nevykladáte aj na ulice, z ktorých boli už konáre na základe harmonogramu odvezené,“ odkazuje mestská časť. Ak sa totiž musia pracovníci Technických služieb Starého Mesta opätovne na niektoré ulice vracať, brzdí to odvoz bioodpadu z ďalších ulíc.

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene je odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie či pokosená tráva. Bezplatný odvoz takéhoto odpadu organizuje mestská časť 15 rokov.

Zdroj: TASR