Staré Mesto plánuje zrevitalizovať Grasalkovičovu záhradu

576

Bratislavské Staré Mesto plánuje v budúcnosti revitalizáciu Grasalkovičovej záhrady. Mestská časť už podala na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o nenávratný finančný prostriedok, rozhodnúť o nej by sa malo do konca roka. Samospráva žiada o viac ako 800.000 eur. Podľa schválenej výšky príspevku sa rozhodne, ktoré zo zámerov zrealizuje.

„Realizačné projekty zatiaľ neboli vyhotovené. Počkáme, aké finančné prostriedky nám budú pridelené a až následne zadáme vypracovanie projektov a urobíme výberové konanie na firmu, ktorá projekt zrealizuje. Ak by nám bola schválená celá suma, revitalizácia by bola naozaj komplexná, veľká a viditeľná,“ uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Zámerom revitalizácie záhrady je podľa hovorcu obnova toho, čo už v záhrade existuje, čo znamená, že koncepcia ako taká sa nezmení a ostane plne zachovaná. V prípade schválenia plnej finančnej sumy by došlo k rekonštrukcii spevnených pochôdznych plôch, k výmene osvetlenia i mobiliára, prípade aj k výmene celých zatrávnených plôch. Výmena by sa týkala aj závlahového systému, ktorý už je v zlom technickom stave a každoročne si vyžaduje financie na opravy.  

Mestská časť plánuje taktiež výmenu živých plotov z krušpánu, ktoré sú posledných šesť až sedem rokov devastované biologickým škodcom a tiež ťažko udržateľné napriek tomu, že dva až trikrát ročne vykonáva postreky. Súčasťou revitalizačných prác by malo byť aj vybudovanie nového detského ihriska.

Samospráva má v pláne rovnako tak komplexné odborné posúdenie stromov v Grasalkovičovej záhrade, a to počas pasportu zelene vo svojej správe na celom území mestskej časti. S jeho realizáciu začne v máji. „Doteraz bol kondičný a zdravotný stav stromov posudzovaný ba jednotlivo, keď bolo podozrenie z poškodenia dreviny,“ poznamenal Števove.

Mestská časť ubezpečuje, že revitalizácia záhrady nie je o výrube stromov. K výmene stromu by došlo výlučne iba v prípade, ak by niektorý z nich odborníci vyhodnotili ako nebezpečný. „Strom bude následne nahradený na tom istom mieste, tým istým druhom, keďže Grasalkovičova záhrada je koncepčne založená záhrada s presne daným počtom stromov aj druhovou skladbou,“ zdôraznil Števove.

Zdroj: TASR