Staré Mesto pokračuje vo výmene dlažby na Vajanského nábreží

742

Bratislavské Staré Mesto začalo s kompletnou výmenou dlažby v parčíku na Vajanského nábreží, doterajšiu betónovú dlažbu nahradí žulová. Postupne sa má takto vizuálne zjednotiť celý verejný priestor od budovy Propelleru až po Námestie T. G. Masaryka, ktorého časť by mala v budúcnosti slúžiť aj ako protokolárne miesto SR. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

„Úpravami nadväzujeme na obnovu priestoru medzi parčíkom a Propellerom, ktorú mestská časť realizovala v lete 2021. Cieľom je vizuálne zjednotiť verejný priestor, ktorého časť už na jeseň bude slúžiť ako protokolárne miesto SR – práve tam pribudne Hrob neznámeho vojaka,“ približuje samospráva.

Revitalizácia časti nábrežia vrátane chodníkov je financovaná z dotácie Úradu vlády SR. Práce sú naplánované na niekoľko etáp, aby bol pri nich čo najmenej obmedzený komfort na dunajskom „korze“. Projekt revitalizácie vrátane pietneho miesta by mal byť dokončený v septembri. Pôvodná betónová dlažba bude po rozobratí uskladnená a pripravená na ďalšie využitie v iných projektoch mestskej časti.

Zdroj: TASR