Staré Mesto predstavuje projekt Bezpečne do školy

1058

Cesta do školy, ktorá je situovaná v Starom Meste býva niekedy pomerne stresujúca. Svoje o tom vedia predovšetkým rodičia žiakov na prvom stupni, ktorí ešte potrebujú chodiť do školy v sprievode rodiča. V uliciach v tesnej blízkosti škôl vzniká chaos a kolízie, pretože ulice v Starom Meste nie sú dimenzované na nárazové ranné zastavenie väčších počtov áut. Mestská časť preto prichádza s projektom Bezpečne do školy.

Mestská časť Staré Mesto pripravuje kroky na komplexné riešenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri všetkých základných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V ďalšej etape sa potom bude zaoberať aj situáciou pri súkromných či cirkevných školách a tiež materských školách.

Staré Mesto chce participáciu škôl, rodičov a obyvateľov

Bezpečnosť je jednou zo základných kvalít života. Zároveň je to aj jedna z mojich priorít. V projekte Bezpečne do školy nám ide o bezpečnosť školákov pri ich pohybe v okolí školy, konkrétne o nastolenie bezpečnej cestnej premávky. Najmä v ranných hodinách to totiž pri školách v centre mesta býva mimoriadne komplikované a neprehľadné,“ objasňuje starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Dodáva, že je pre ňu veľmi dôležité, aby pri hľadaní riešení aktívne participovali zástupcovia všetkých strán, ktorých sa zmeny budú týkať: školy, rodičia, obyvatelia okolia škôl, ktorí lokálne pomery dobre poznajú.

Séria stretnutí začne už tento rok

Prvým krokom bude zriadenie pracovnej skupiny. Skupina bude na zabezpečení dynamickej a statickej dopravy pri vstupoch základných škôl spolupracovať v rámci participačného procesu. Séria participačných stretnutí by mala začať už v novembri tohto roku.

Najvhodnejšie riešenia budú hľadať zástupcovia mestskej časti Staré Mesto, Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, poslanci mestskej časti a to spoločne s obyvateľmi dotknutých častí mesta, rodičmi detí a so zástupcami škôl. Výsledkom diskusií budú návrhy na konkrétne riešenia organizácie dopravy, ktoré sa následne spracujú do konkrétnych projektových riešení.

Dobrým riešením je bicykel

Súbežne s riešením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky chce Staré Mesto zlepšiť podmienky pre najjednoduchšiu a zároveň najekologickejšiu dopravu – cyklistickú. Tá však potrebuje zázemie, vybavenosť a dobré podmienky. Aj preto bude mestská časť reagovať na výzvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a uchádzať sa o dotáciu určenú na vybudovanie cykloprístreškov a cyklostojanov, ktoré by mali byť v areáloch základných škôl, resp. v ich bezprostrednom okolí. Projekt Bezpečne do školy počíta aj s vybudovaním cyklokoridorov a ich napojením na už existujúce cyklotrasy.

Zdroj: Staromestské noviny