Staré Mesto realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov

538
Zdroj: Staré Mesto/Barbora Jančárová

Miestny úrad v bratislavskom Starom Meste realizuje opäť prieskum spokojnosti obyvateľov. Mestská časť ním chce zistiť, ako občania úrad vnímajú, ako sú spokojní so službami, ktoré im poskytuje a čo by sa malo na fungovaní úradu zlepšiť. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke. 

„Aby sme dokázali lepšie identifikovať oblasti, v ktorých zaostávame, ale aj tie, s ktorými ste spokojní, chceme poprosiť o niekoľko minút času,“ konštatuje úrad vyzývajúc obyvateľov na posielanie odpovedí, názorov či podnetov.

Dotazník, v ktorom môžu občania posúdiť činnosti a kvality poskytovaných služieb, je k dispozícii na webovej stránke mestskej časti. Vyplniť ho môžu do 7. januára 2022. Mestská časť ubezpečuje, že všetky informácie z dotazníka sú dôverné a anonymné.

Zdroj: TASR