Staré Mesto vyhlásilo výzvy na prideľovanie dotácií

588

Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo výzvy na prideľovanie dotácií. Na podporu projektov v rámci Staromestskej dotačnej schémy je v rozpočte vyčlenených 61.600 eur, pri malých dotáciách je alokovaných 22.000 eur. Ďalších 4400 eur môže rozdeliť starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na individuálnych dotáciách. Mestská časť tak tento rok môže prerozdeliť celkovo 88.000 eur. 

Finančná podpora sa týka oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, životného prostredia a školstva. „Žiadosť, ktorá neuspeje v prvom kole prideľovania dotácií, nie je stratená, má šancu uspieť v ďalších dvoch kolách. Do ďalších kôl sa posúvajú automaticky,“ priblížila Aufrichtová. Neplatí to v prípade vyčerpania finančných zdrojov už v prvom kole.

V rámci Staromestskej dotačnej schémy je vyčlenených 61.600 eur, z toho 24.640 eur pre oblasť kultúry, 12.320 eur pre oblasť sociálnej starostlivosti a rovnaká suma je určená aj pre oblasť životného prostredia i oblasť školstva a vzdelávania. Maximálna výška poskytnutej dotácie je 5000 eur.

Pre malé dotácie je alokovaných 22.000 eur, z toho 8800 eur pre oblasť kultúry, 4400 eur pre oblasť sociálnej starostlivosti, rovnako tak aj pre oblasť životného prostredia a pre oblasť školstva a vzdelávania. Maximálna výška poskytnutej dotácie je 500 eur.

Ďalších 4400 eur môže cez individuálne dotácie rozdeliť starostka, pričom maximálna výška podpory je pri tomto type dotácie 500 eur. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webe mestskej časti. Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál Staré Mesto, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú žiadosť vytlačiť a doručiť na podateľňu miestneho úradu osobne alebo poštou.

Zdroj: TASR