Staromestská knižnica na Záhrebskej už čoskoro prejde výraznou obnovou

673

Staromestská knižnica na Záhrebskej patrí medzi najobľúbenejšie pobočky. Vďaka štedrej dotácii z ministerstva kultúry, kde sa mestskej časti Staré Mesto podarilo získať takmer 200-tisíc eur, už čoskoro prejde výraznou obnovou. 

Projekt pripravilo oddelenie stratégie a projektového riadenia v spolupráci s vedením knižnice. Cieľom je modernizácia technického a technologického vybavenia priestorov knižnice a zvýšenie hygienických štandardov tak, aby zodpovedali požiadavkám na verejný priestor v  21. storočí,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Okrem nového, moderného dizajnu knižnice na Záhrebskej a to nielen zvnútra, ale aj zvonka, keďže obnovou prejde aj vstupný parter, rekonštrukcia čaká aj elektroinštaláciu a osvetlenie, zdravotechniku, vzduchotechniku a klimatizáciu. Zavedenie prvkov bezbariérovosti je samozrejmosťou.Ak pôjde všetko podľa plánov, realizácia by mala byť ukončená v auguste 2023,“ dodáva.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy; Vizualizácie a architektonická štúdia: Matúš Bišťan