Stredná odborná škola Policajného zboru sa stala dočasným karanténnym centrom

2053

Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku sa stala jedným z dočasných karanténnych centier na repatriáciu Slovákov zo zahraničia. Tento týždeň tam bolo v stredu umiestených 87 občanov, ktorí prišli z krajín ako Slovinsko, Česko, Brusel ale aj z krajín ako Filipíny a Kambodža.

Jedným s ochranných opatrení na ochranu nášho obyvateľstva pred novým koronavírusom je repatriácia. Návrat občanov Slovenskej republiky, ktorí boli v čase zastavenia medzinárodnej osobnej dopravy pracovne alebo súkromne v zahraničí a požiadali štát a sprostredkovanie návratu. Súčasťou tohto procesu je aj nariadenie absolvovať povinnú izoláciu, dokým sa nevykonajú laboratórne diagnostiky. Keď sa výsledok ukáže ako negatívny sú dopravení domov, kde musia absolvovať ešte dodatočnú 14-dňovú karanténu.

Mesto Pezinok zdôrazňuje, že zariadenia nepredstavujú zvýšené riziko, keďže pohyb ubytovaných občanov v karanténnych centrách je monitorovaný a pobyt mimo centra im nie je umožnený.

Zároveň žiada obyvateľov o spolupatričnosť a pochopenie. Tieto centrá štát zriaďuje za účelom ochrany obyvateľom pred ďalším šírením nákazy a iba týmto opatrením štát dokáže zabezpečiť 100 % kontrolu zdravotného stavu u vracajúcich sa občanov.

Zdroj: Pezinok