Takto vyzeral Pestrý deň v župnom Domove sociálnych služieb Rozsutec

1208
Orientácia na mape
Orientácia na mape

V jeden krásny septembrový deň roku 2021 DSS Rozsutec zorganizoval dvanásty ročník športového podujatia Pestrý deň. Len čo sa súťažiaci zaregistrovali a prevzali si súťažné kartičky a čísla, mohla sa začať súťaž výhry chtivých družstiev na Partizánskej lúke z 10 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Súťažiacich jednotlivým súťažnými stanovišťami sprevádzali už po dvanásty rok dobrovoľníci z Mestských lesov v Bratislave, záchranári zo Slovenského Červeného Kríža a nakoniec nás poctili svojou  návštevou aj hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru z Dúbravky. Súťažiacich prišiel povzbudiť aj pán podpredseda BSK Mikuláš Krippel a poslankyňa BSK Lívia Poláchová.  

Registrácia
Registrácia
Súťažiaci
Súťažiaci

Všetci súťažiaci úspešne prekonali súťažné disciplíny v hode granátom, v orientácii na mape, spoznávanie lesa a podanie prvej pomoci. Niektorým sa tiež podarilo precvičiť si hasenie ohňa silnou hasičskou hadicou. Predpoludním boli vyhlásené výsledky, kde každý zúčastnený prijímateľ sociálnych služieb získal medailu a balíček plný prekvapení. Dobrovoľníci si tiež prevzali medaile a ručne pomaľované poháre, v ktorých sa ukrývali ponožky.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Tento rok bol špecifický najmä novými sponzormi akcie, medzi ktorých patrí tiež organizácia Dedoles, s.r.o. Tradičným podporovateľom akcie bolo občianske združenie Nádej pre Rozsutec, o. z., za čo našim sponzorom ďakujeme. Po súťažnom zápolení sa súťažiaci  občerstvili chutným jedlom a odchádzali spokojní,  obohatení o nové zážitky, s batôžkami s peknými darčekmi a tešiaci sa na ďalší ročník.  

Za všetky zážitky spomenieme súťažiaceho Petra, ktorý svojej novej sociálnej pracovníčke v decembri minulého roka sľúbil, že jej v lete ukáže Pestrý deň. Po súťažiach jej víťazoslávne povedal: „Tak toto je ten Pestrý deň!“ Uznáte, že po takýchto vyhláseniach organizátori už potichu chystajú ročník nasledujúci.

Tím DSS Rozsutec

Sponzori a dobrovoľníci
Sponzori a dobrovoľníci
Medaily
Medaily
Sponzorské ceny
Sponzorské ceny
Odovzdávanie cien
Odovzdávanie cien
Odovzdávanie cien
Odovzdávanie cien
Odovzdávanie cien
Odovzdávanie cien