Talianske učiteľky ocenili inovatívne metódy vzdelávania na Spojenej škole Tokajíckej

461
Talianske učiteľky ocenili inovatívne metódy vzdelávania na Spojenej škole Tokajíckej
Talianske učiteľky ocenili inovatívne metódy vzdelávania na Spojenej škole Tokajíckej

Začiatkom júna hostila Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, v rámci projektu Erasmus+, KA121, Job shadowing, 2 učiteľky z partnerskej strednej školy IPS “PRINCIPI GRIMALDI” MODICA, Sicília, Taliansko.

Učiteľka AJ Rita Campo a učiteľka študentov so ŠVVP Antonela Denaro sa zaujímali o metódy vzdelávania, využívanie digitálnych aplikácií na jednotlivých hodinách a programovom vzdelávaní v Spojenej škole.

Rita Campo predstavila počas hosťovania učiteľom a študentom školu v Modice, ako aj aplikáciu Wordwall, ktorá obsahuje rôzne kvízy a slovné hry.

Antonela Denaro sa zaujímala o podporné opatrenia, ktoré využíva Spojená škola pri vzdelávaní študentov so ŠVVP, ako aj vysvetlila, ako so študentmi s poruchami učenia a inými diagnózami pracujú na Sicílii.

Talianske učiteľky aktívne participovali na zaujímavých hodinách angličtiny, odborných predmetov a TV, ktoré pripravili učitelia Spojenej školy. Ocenili inovatívne metódy vzdelávania, motiváciu študentov, aktívnu spoluprácu učiteľov a študentov pri tvorbe výsledných produktov, využívanie digitálnych nástrojov vzdelávania a výučbových  programov.