Zámer vytvoriť Spojenú školu Vazovova sa odkladá, dôvodom je núdzový stav na Slovensku

2329

Zámer vytvoriť Spojenú školu Vazovova zlúčením Základnej školy Vazovova a Gymnázia J. Papánka sa odkladá. Dôvodom je núdzový stav vyhlásený na Slovensku v súvislosti s pandémiou, ktorý zásadným spôsobom ohrozuje harmonogram spojenia oboch inštitúcií do jedného právneho subjektu. Spojená škola Vazovova je spoločným projektom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.

“Synergie vyplývajúce zo spojenia základnej a strednej školy na Vazovovej sú jednoznačné, avšak tento ambiciózny projekt budeme musieť v dnešnej dobe o dva až tri roky odložiť,” povedal Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Zámer vytvoriť Spojenú školu Vazovova odsúhlasili poslanci staromestského aj župného zastupiteľstva. Súhlasné stanovisko vyjadrili aj rodičia žiakov v dvoch nezávislých prieskumoch, ktoré zrealizovala mestská časť.

„Zámer vytvoriť Spojenú školu Vazovova berieme vážne a budeme na ňom ďalej pracovať. Samotnú realizáciu spojenia škôl však po obojstrannej dohode odkladáme na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná,“ vysvetlila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Ako ďalej uviedla Z. Aufrichtová, „dôsledne pripravený harmonogram spojenia škôl, ktorý sme predstavili rodičom počas participačného stretnutia 23. septembra 2020 bol nastavený doslova na minúty a akékoľvek predĺženie lehôt potenciálne vyplývajúce z núdzového stavu, by vážne ohrozili termín realizácie“.

Myšlienku vytvoriť Spojenú školu Vazovova po prvý raz predstavili Staré Mesto a bratislavská župa v septembri 2019. Cieľom je vytvoriť modernú vzdelávaciu inštitúciu s dvomi organizačnými zložkami: Základnou školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a Gymnáziom Jána Papánka s možnosťou bilingválneho vzdelávania v anglickom jazyku. Zriaďovateľom Spojenej školy bude BSK. ZŠ Vazovova a Gymnázium J. Papánka tvorili na začiatku 50. rokov minulého storočia jeden vzdelávací celok. V rôznych časových obdobiach potom dochádzalo k ich rozdeľovaniu a opätovnému zlučovaniu.