TELO-cvičňa pre nezávislú umeleckú scénu

1210

Na území Bratislavy pôsobí množstvo konkurencieschopných zaujímavých združení ale aj umelcov nezávislého súčasného scénického umenia. Často narážajú na rovnaký problém, ktorým sa stáva nedostatok akéhokoľvek vhodného priestoru pre nácvik, či samotnú realizáciu svojich zámerov a nadania ktorým oplývajú. Zámerom BSK je preto naozaj aktívne pomôcť zmene. Vďaka spoločnej snahe chce vybudovať adekvátny rezidenčný priestor a skúšobné zázemie pre nezávislú scénu v oblasti súčasného tanca a performatívnych umení.

Bratislavský samosprávny kraj sa podieľa na projekte TELO-cvične: Centra súčasného tanca a performatívnych umení už od roku 2018. Neutíchajúca umelecká aktivita v priestoroch bývalej školskej telocvične na Račianskej ulici v Bratislave, kde sídli Nová Cvernovka, pokračovala aj v roku 2019. Informácie o tom sme vám priniesli v článku Bratislavský samosprávny kraj podporuje nezávislú umeleckú scénu. Napriek pôvodnému stavu priestoru telocvične – umelecké zoskupenia v nej pôsobiace zožali viaceré úspechy. Celoročne je priestor plne vyťažený. Umelci a kolektívy sa vedia spolu dohodnúť a využívajú túto výnimočnú možnosť naplno. Počas týchto skúšobných 2 rokov sa tu uskutočnilo 21 aktivít, medzi ktoré patrili nové javiskové diela (premiéry aj reprízy) ale aj rezidencie súborov, udržiavacie tréningy tanečníkov, odborné workshopy aj vzdelávacie a výskumné aktivity podporujúce rozvoj mládeže a štipendistov.

Poslanci Zastupiteľstva BSK na májovom zasadnutí schválili rozšírenie projektu do konca roku 2022. V tomto segmente je zvykom nadväzovať koprodukčné vzťahy. TELO-cvičňa by sa za týmto účelom vedela adaptovať na rezidenčné centrum, ktoré by vedelo poskytnúť profesionálne podmienky pre domácich aj zahraničných tvorcov. Ak by vďaka rekonštrukcii došlo k k prepojeniu rezidenčnej sály s možnosťou ubytovania v priestoroch Novej Cvernovky, centrum by sa kvalifikovalo ako člen viacerých medzinárodných sietí, prostredníctvom ktorých sa domáci umelci môžu etablovať aj na medzinárodnej úrovni a čím by došlo aj k väčšiemu zviditeľneniu regionálnej, bratislavskej kultúry a jej internacionalizácii. Priestor je lokalitou aj rozmerom viac ako vhodný ako rezidenčné centrum. Zároveň je priamo zasadený do centra kreatívneho diania v kraji, čím môže dochádzať k vzájomne prospešnému dialógu umeleckých odvetví ako aj k zvyšovaniu diváckej základne oboch strán.

Ciele rozšírenia projektu:
– zachovať aktuálne zameranie súčasného tanca a performancie
– poskytnúť možnosť rezidencie
– realizovať otvorené výzvy (open call) – pružne a jednoducho zabezpečiť celoročný manažment rezidencií
– zachovať doterajšie komunitné fungovanie a pilotne skúsiť aj programy pre verejnosť
– profesionalizovať priestorové podmienky (vzhľadom k väčšiemu počtu rezidencií a združení)

Výber subjektov sa bude realizovať formou výzvy. Obsahových partnerov bude zastrešovať jeden subjekt, ktorý ako strešná organizácia nemá vlastnú tvorbu a garantovala by zachovanie obsahového zamerania daného priestoru.
Samotný výber projektov bude zabezpečovať Umelecká rada zložená z odborníkov, zástupcov Nadácie Cvernovka aj BSK.

Je dôležité, aby aktivity prebiehali v synergii a kontexte kultúrneho priestoru Nadácie Cvernovka. Zámery definované v projekte sú v súlade so smerovaním Nadácie Cvernovka a preto jej predstavitelia spolupracujú aj pri tvorbe obsahu a poskytujú plnú súčinnosť pri zostavovaní potrebných podkladov.