Tiesňová linka 112 prijala v roku 2022 viac ako 900 000 volaní

627

V roku 2022 na európskom čísle tiesňového volania 112 na všetkých ôsmich koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému zaznamenali 903 910 volaní. Štatistiku vyhodnotila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, do gescie ktorej patrí aj číslo tiesňové volania 112.

Z minuloročných volaní bolo oprávnených 617 546. „Znamená to, že takmer jedna tretina volaní (takmer 32 percent) bola bez reálnej udalosti. Išlo o situácie, keď občania vytočili číslo 112 omylom, hľadali informácie, prípadne sa chceli len porozprávať alebo zistiť, či linka funguje. Zaznamenali sme aj volania detí, ktoré sa chceli takýmto spôsobom zabaviť,“ približuje Ministerstvo vnútra SR na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra aj v tejto súvislosti upozorňuje, že číslo 112 slúži pre stavy tiesne, keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

Z celkového počtu volaní na 112 bolo 209 946 volaní tzv. neidentifikovaných, to znamená, že boli uskutočnené z mobilných zariadení bez vloženej SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemal signál svojej domovskej mobilnej siete.

V roku 2022 bolo ďalej na linke 112 prijatých 16 701 SMS

Operátori tiež prijali 4 002 manuálnych volaní e-Call z automobilov vybavených touto palubnou jednotkou a 787 automatických volaní e-Call pri nárazoch, keď automobil sám odošle dátovú vetu s údajmi o polohe, type vozidla, smere jazdy a počte pasažierov na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.

Číslo 112 funguje v celej Európskej únii a v niektorých ďalších štátoch

Príjem a odozvu na tiesňové volania a SMS zabezpečujú operátori čísla 112, ktorí sú k dispozícii nonstop 24 hodín denne na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému  v krajských mestách. Dlhodobo sú najviac vyťažené KS IZS Košice a Prešov.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR