Tradícia v srdci, hlina na rukách

190

Tam kde sa spojí láska k tradíciám, šikovné ruky a slovenská červená hlina z nášho okolia vznikajú krásne keramické výrobky, vitajte v dielni Majoliky R.

Do „zákulisia“ sme sa dostali v rámci spolupráce na digitalizácií tradičných kultúrnych predmetov pre projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Začiatky podnikania firmy Majolika R sa spájajú s rokom 1990, ale samotný štart lásky ku keramike siaha až do detskej izby majiteľky firmy, Renáty Hermysovej. Od múrov detskej izby pokračovala postupne k svojmu krásnemu remeslu keramikárky, cez strednú umeleckú školu v Pezinku, zamestnaním sa v keramikárskom výrobnom družstve v Modre, povýšení v mladom veku na majsterku tímu pri hrnčiarskom kruhu, získaní životných skúseností v zahraničí a založení si vlastnej živnosti, až dozrel čas a rozhodla sa venovať svojej vášni „majolike“ naplno a vytvorila vlastnú firmu Majoliku R. Prvého zamestnanca prijala už krátko po štarte. Ako hovorí Renáta „ Práca s keramikou je technologicky veľmi náročná a preto si vyžaduje celého človeka. Zahŕňa spracovanie hliny, výrobu, sušenie, pálenie, maľovanie a následný export zákazníkovi.“ Ide o taký kolos činností, na ktorom je nutné aby sa podieľalo viacero ľudí.  Zamestnancov si vraj nikdy nevyberala. Príležitosť dala každému, kto mal záujem pracovať. Jej slová nezostali v úzadí o čom svedčí aj jej chránená dielňa, kde v súčasnosti pracuje päť zamestnancov ZŤP.  Štatút chránenej dielne im bol priznaný v roku 2011.

Vyrábajú viac ako 200 druhov výrobkov. Výroba je hlavne zameraná na tradičné dekóry a tvary, čím zachovávajú kultúrne dedičstvo tohto regiónu a samotné remeslo. Vyrábajú slovenskú ľudovú majoliku farebnú, modrú, zelenú a habánsku. Okrem tradičných výrobkov vyrábajú aj modernú keramiku, rôzne reklamné predmety podľa požiadavky zákazníka doplnené logami a názvami firiem, výrobky s venovaním a iné predmety. Výrobky sú 100% handmade (ručná výroba), preto je každý kus absolútnym unikátom. Všetky produkty prechádzajú rukami ich remeselníkov, ktorí im dávajú jedinečnú podobu. Preto v spôsobe prevedenia tvaru a najmä ornamentu, môžu existovať odchýlky a variácie. Do každého výrobku vkladajú okrem dlhoročných skúseností aj ľudskosť, lásku a múdrosť našich predkov.

Jednou z jej najväčších zákaziek bola výroba keramiky na Olympijské hry v Japonsku, ktorá musela najskôr prejsť kritickým okom kontrolórov. Samozrejme, že výrobky boli dokonalé a tak do Japonska poputovali 2 kamióny plné keramiky, ktoré reprezentujú našu jedinečnú tradičnú slovenskú keramiku.

Počas svojej výroby získali Certifikát o nezávadnosti výrobkov a Osvedčenie o zápise ochrannej známky “Slovenská ľudová majolika R„ vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR.  Úzko spolupracujú napríklad aj s ÚĽUVom na obnove historických dekórov a tvarov. Každoročne sa zúčastňujú na Dňoch majstrov ÚĽUV.Vďaka láske ku keramike v roku 2015 Renáta Hermysová vyhrala v súťaži o najlepšiu podnikateľku Slovenska v kategórii Úspešná živnostníčka. V roku 2017 získali „Medailu za zásluhy o rozvoj mesta“ od primátora mesta Pezinok. V neposlednom rade ich teší aj zahrnutie podnikateľského príbehu Renáty Hermysovej do knihy „49 hrdiniek slovenského biznisu“, kde sú zachytené momenty vývoja Majoliky R od počiatku.

Práci s keramikou je oddaná už 30 rokov, a my jej minimálne ďalších 30 úspešných rokov s týmto krásnym remeslom želáme.