Univerzita Komenského poskytne stredisko v Modre na ubytovanie pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny

1215
Zdroj: uniba.sk

Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia Univerzity Komenského nie je momentálne zaradené medzi strediská pre ubytovávanie utečencov z Ukrajiny. V prípade potreby je však najstaršia slovenská univerzita pripravená reagovať. Potvrdila to hovorkyňa UK Lenka Miller.  

„Rodinných príslušníkov našich ukrajinských študentov ubytovávame v Bratislave,“ priblížila Miller. Ako potvrdila, zatiaľ sú vyčlenené kapacity dostatočné.      

Univerzita Komenského po začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine vytvorila viacero opatrení, zapája sa do rôznych humanitárnych zbierok i pomáha cudzincom. Zriadený bol aj kontaktný mail ukrajina@uniba.sk, kde sa môžu obracať študenti i zamestnanci, ktorí potrebujú pomoc. Z UK uplynulý týždeň poznamenali, že najčastejšie sa študenti informujú o možnosti ubytovania pre príbuzných, na ktoré univerzita vyčlenila kapacitu približne 300 miest.

Zdroj: TASR