Usmernenie k liečbe hypertenzie a ochorení srdca alebo obličiek počas pandémie COVID-19

1833

Európska lieková agentúra aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv sú si vedomí správ, ktoré naznačujú, že niektoré lieky, ako napríklad inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín a antagonisty receptora angiotenzínu II, môžu zhoršiť priebeh koronavírusového ochorenia COVID-19. ACE inhibítory a ARB sa najčastejšie používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhávania a ochorení obličiek.  

Pacientom neodporúčajú prerušovať liečbu liekmi typu ACE inhibítory/ ARB, ani prechod na iný typ liečby. Momentálne neexistujú žiadne vedecké dôkazy,  ktoré by dokazovali súvislosť medzi užívaním liekov typu ACE inhibítory/ ARB a zhoršením priebehu ochorenia COVID-19.

Rovnaké stanovisko zaujali aj odborníci na kardiovaskulárne ochorenia, vrátane Európskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej kardiologickej spoločnosti a hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre kardiológiu. Európska lieková agentúra EMA aktívne oslovuje vedecké tímy, ktoré pracujú na epidemiologických štúdiách pre získanie viac vedeckých dôkazov.

Keďže pandémia COVID-19 sa rapídne šíri po celom svete, vedci skúmajú mechanizmus reprodukcie koronavírusu 2 v ľudskom tele, jeho interakciu s imunitným systémom, vývoj ochorenia a aj to, či užívanie niektorých liekov, ako ACE inhibítory/ ARB, môže ovplyvniť prognózu ochorenia COVID-19.

Špekulácie, že lieky typu ACE inhibítory/ ARB môžu zhoršovať priebeh ochorenia COVID-19, nie sú podložené klinickými dôkazmi. Nato, že by tieto lieky zhoršovali priebeh ochorenia COVID-19 na základe získaných poznatkov je vytvorená hypotéza. Doposiaľ nie je dostatočne preskúmanou témou.

Problematika sa pozorne monitoruje a pomáha koordinovať momentálne prebiehajúci urgentný výskum. Takisto monitoruje hypotézy týkajúce sa kortikosteroidov a nesteroidných protizápalových liečiv v kontexte ochorenia COVID-19.

Zdroj: sukl.sk