Úspech žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej

1091

Napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID-19 a dištančnej formy vyučovania sa žiaci školy naďalej zúčastňovali žiackych odborných akcií a súťaží,  ktoré vypisujú renomované stavebné firmy pôsobiace na Slovenskom trhu. Aj spolupráca s firmami formou súťaží obohacuje žiakov školy  žiakov a prináša pre nich praktické skúsenosti.

Vyhlasovateľom jednej takejto súťaže sú firmy  Xella CZ a Xella Ytong Slovensko, ktoré vyhlásili už  14. ročník súťaže. Predmetom bolo spracovanie: Ročníkového projektu rodinného alebo bytového domu alebo občianskej výstavby a vypracovať vypracovať návrh budovy s využitím sortimentu výrobkov Ytong. Technicky náročné práce vypracované na súťažných posteroch vyučujúce so žiakmi vypracovávali a konzultovali v on-line prostredí, ktoré bolo v danej situácii jediné možné riešenie.

Na nové prostredie, organizovanie webinárov a konzultácií cez zdieľaný obraz sa museli preorientovať všetci, čo bolo nové a nezvyčajné. Napokon to žiaci a učitelia školy zvládli s nevšedným úspechom. V regionálnom kole – Západné Slovensko obsadili žiaci školy prvé dve miesta a nestratili sa ani v rámci republikového kola, kde konkurencii nedali šancu a obsadili všetky víťazné pozície.