Utajené zákutia Starého Mesta: Nazrite do Staromestského archívu

651

Staré Mesto má jeden z najrozsiahlejších a najvzácnejších archívov, chráni „rodné listy“ takých významných stavieb ako Michalská brána, Bratislavský hrad či mestské vily a paláce.

Nájdete ich napríklad aj v podzemí Jurenákovho paláca na Vajanského nábreží, teda v budove miestneho úradu. Po 1. svetovej vojne palác slúžil ako sídlo Živnostenskej banky. Z týchto čias sa dodnes zachoval sgrafitá v klientskom centre, ale napríklad aj masívny trezor vyrobený českou firmou Tresoria Praha. Na ochranu dôležitých dokumentov slúži dodnes.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy