Už ste sa boli pozrieť vo Vodárenskom múzeu? Je opäť otvorené

1064

Vodárenské múzeum bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra vrátane čerpacej stanice pitných vôd. Hlavnou črtou celého priestoru je symbióza techniky a prírody.

Expozícia múzea ponúka pohľad do histórie vodárenstva cez originálne plány bratislavskej vodárne, virtuálne rekonštrukcie technických objektov a historické fotografie. Na textových a grafických paneloch je vyobrazený vývoj vodovodnej a kanalizačnej siete od roku 1886. Expozičná časť o súčasnom vodárenskom systéme poskytuje ucelený prehľad o všetkých vodárenských činnostiach od výroby a distribúcie pitnej vody až po odvádzanie a čistenie odpadových vôd v oblasti západného Slovenska.

V podzemných priestoroch múzea sa nachádzajú časti pôvodných armatúr a potrubí z obdobia, kedy budova slúžila ako hlavná čerpacia stanica. V súčasnosti je členitý pôdorys pôvodnej elektrickej strojovne využívaný na realizáciu tematických výstav.

V roku 2019 bola otvorená vonkajšia expozícia múzea s plochou 1600 m2 zameraná na prezentáciu vodárenskej techniky. Exponáty pochádzajú z viacerých objektov BVS a boli používané v rôznych fázach vodárenského procesu. Zriaďovateľom Vodárenského múzea je Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Vzhľadom na hygienické opatrenia sú v múzeu možné dočasne iba individuálne návštevy a nie sú k dispozícii komentované exkurziu.

Zdroj: Vodárenské múzeum v Bratislave