V Bratislavskom kraji sa sčítalo 88% obyvateľov

1272

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov má za sebou ďalšiu fázu a pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených.

Doteraz sa na celom Slovensku samosčítalo 86 % obyvateľov, čo je takmer 4 844 007 obyvateľov. Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo až 92 % obyvateľov a tento kraj má teda prvenstvo v podiele sčítaných obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 89 % sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj sa ocitol na štvrtom mieste s 88 % sčítaných obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedie mesto Banská Bystrica s 90 % sčítaných obyvateľov a na druhom mieste je Trenčín s viac ako 89 % sčítaných obyvateľov. Hlavné mesto Bratislava má 86 % sčítaných obyvateľov.

Z veľkých mestských častí nad 10 000 obyvateľov má najviac sčítaných obyvateľov mestská časť Devínska Nová Ves 90 %. Z menších mestských častí sa výrazne darilo Jarovciam – 97 % sčítaných obyvateľov, Čunovo 94 % sčítaných a Vajnory 93 % sčítaných obyvateľov.

Kedy budú finálne výsledky

Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v roku sčítania obyvateľov, závisí to samozrejme, od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť vypublikované najneskôr do začiatku roku 2024.

Zdroj: Štatistický úrad SR