V Bratislavskom kraji v lete odobrali 183 vzoriek zmrzlín, 43 nevyhovelo

456

Regionálni hygienici vykonali počas leta v Bratislavskom kraji 193 kontrol v prevádzkach s výrobou alebo predajom nebalenej zmrzliny. Zo 183 odobratých vzoriek nevyhovelo 43. TASR o tom informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Katarína Nosálová.

Najčastejšími nedostatkami boli nedodržanie osobnej hygieny zamestnancami či nevyhovujúce výsledky vzoriek zmrzlín na mikrobiologické a chemické vyšetrenie. Tiež nevyhovujúca úroveň podávania zmrzliny, prekročená doba predaja či nepreukázanie pôvodu vyrobenej zmrzliny. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi RÚVZ Bratislava zaznamenal nárast nedostatkov v osobnej hygiene u zamestnancov.

„V prípade zistených nedostatkov bolo uložených deväť blokových pokút v celkovej výške 1400 eur, dve opatrenia na mieste a voči zodpovedným prevádzkovateľom predmetných zariadení budú začaté dve správne konania s navrhovanou sumou sankcií 1900 eur,“ priblížila regionálna hygienička Eva Fitzová.

Kontroly boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej označovanie. Spojené boli aj s odberom vzoriek, ktorý bol zameraný na mikrobiologické a chemické vyšetrenie zmrzliny.

Zdroj: TASR