Rekonštrukcia terasy Milana Marečka začala prebratím stavby zhotoviteľom

798

Devínska Nová Ves podpísala prevzatie stavby so zhotoviteľom rekonštrukcie Terasy Milana Marečka. Stavebník, ktorý uspel vo verejnom obstarávaní má 6 mesiacov na realizáciu rekonštrukcie. Obnova terasy bude zahŕňať jej prestavbu v pôvodnom dispozičnom umiestnení, obnovu, odkanalizovanie, odvodnenie, vyriešenie statiky, aby bola terasa bezpečná pre Devínskonovovešťanov. A hlavne bude mať nový vzhľad, ktorý si zaslúži, ako priestor hodný centra Devínskej Novej Vsi.

Počas obnovy bude naďalej prebiehať komunikácia so správcami a obyvateľmi na jednej strane a mestskou časťou a zhotoviteľom na strane druhej, ako pri príprave projektu. Aby sa čo najmenej obmedzilo bežné fungovanie v tomto priestore. Samotná obnova bude prebiehať po etapách.

„Tento verejný priestor bol dlhodobo zanedbávaný a som veľmi rád, že sa nám podarilo po náročnom administratívnom postupe, vrátane spätnej väzby od obyvateľov, verejnom obstarávaní a všetkých formalitách, ktoré navyše komplikovala pandémia, spustiť jej celkovú obnovu. Čiastočná rekonštrukcia, ktorá už bola realizovaná v minulosti, sa ukázala nepostačujúca,“ dodal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Zdroj: Dárius Krajčír-starosta Devínskej Novej Vsi