V Devínskej Novej Vsi sa opäť pomáha projektom List Ježiškovi

951

V Devínskej Novej Vsi sa aj tento rok bude pomáhať sociálne slabším rodinám a rodinám v núdzi. Umožní to opäť i vianočný projekt List Ježiškovi, cielená zbierka darčekov podľa konkrétnych potrieb a želaní rodín. Konkrétne veci, ktoré by potešili deti alebo pomôžu rodinám v každodennom živote, zverejnila mestská časť na webovej stránke.

V praxi projekt funguje tak, že sociálne oddelenie osloví rodiny, s ktorými spolupracuje. Na základe želaní vytvorí zoznam a zverejní ho na stránke či sociálnej sieti. Cieľom je pomôcť rodinám, kde nezostáva dostatok financií na kúpu darčekov, aby aj oni zažili spokojné Vianoce.

Projekt List Ježiškovi vznikol z iniciatívy miestneho úradu v spolupráci s miestnou komunitou mamičiek v roku 2018. Tento rok je prvýkrát do neho zapojené aj miestne občianske združenie Gaudete.

Vianočný projekt nie je jediným, ktorým sa mestská časť snaží pomôcť sociálne znevýhodneným rodinám. Pre deti z takýchto rodín pripravuje napríklad aj Mikuláša. Pre pandemickú situáciu bude tento rok chýbať kultúrny program, mikulášske balíčky budú odovzdané spolu s darčekmi v rámci Listu Ježiškovi. Mestská časť sa zároveň druhýkrát zapojí do celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorý je venovaný seniorom.

Zdroj: Devínska Nová Ves