V Dúbravke sa otvára park Pekníkova

2183

V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s novým koronavírusom otvára dnes mestská časť Bratislava Dúbravka Park Pekníkova.

Podľa usmernení Úradu verejného zdravotníctva môžu byť otvorené vonkajšie športoviská len na bezkontaktné športy, pri ktorých môžu hráči dodržiavať dvojmetrové rozostupy – napríklad tenis, bedminton, golf či petang. Ide o vonkajšie kurty a bežecké dráhy.

Dôležité je, aby sa nehrali športy, ktoré sú kontaktné ako basketbal či futbal. Detské ihriská sa otvárať nateraz nebudú, nespadajú pod vonkajšie športoviská. Pri deťoch je riziko, že nebudú dodržiavať rozostupy.

Treba dodržiavať disciplínu a športu zdar!