V Dúbravke vznikne motýlia lúka. Mesto hľadá realizátora

1330

Cieľom je revitalizácia parkovej plochy medzi ulicami Pri kríži a Homolova v mestskej časti Dúbravka. Realizátor zabezpečí kompletnú realizáciu, dodávku kvalitných sadových úprav a mobiliáru.

Vďaka tejto revitalizácii vznikne oddychový park s edukatívnym charakterom. V novo vybudovanom parčíku má mesto záujem vysiať lúčny trávnik, doplnený o plochy extenzívnych trvalkových záhonov a trávnika a v celom území doplniť vodopriepustné kameninové chodníky. Doplnená bude neformálna exteriérová učebňa vo forme amfiteátrového sedenia pre potreby miestnej základnej školy. Pribudne náučný chodník, hmyzí hotel či brloh pre ježka. Verejný priestor po zrealizovaní zlepší jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzitu v mestskom prostredí.

Všetky informácie nájdete TU.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR