V hlavnom meste vytriedili už takmer 2000 ton kuchynského bioodpadu

507

Od zavedenia zberu kuchynského bioodpadu na jeseň 2021 vyzbierali obyvatelia hlavného mesta takmer 2000 ton. „Kuchynský bioodpad triedi už 107.000 domácností Bratislavy,“ informovala mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu.

Spresnila, že v prípade bytových domov sa do triedenia zapojilo približne 53 a v prípade rodinných domov zhruba 90 percent domácností. Zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy poukázali i na to, že z doterajších dát sa v hlavnom meste za rok vyzbiera približne 22 kilogramov (kg) kuchynského bioodpadu na osobu a rok. „V iných  samosprávach vytriedia ročne priemerne 11 až 13 kg,“ upozornila Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta. Predpokladá, že intenzita triedenia sa ešte zvýši, do konca roka by sa objem doteraz vyzbieraného kuchynského odpadu v Bratislave mohol zvýšiť na 4000 ton.

Do zberu je už zapojená väčšina mestských častí metropoly. Aktuálne prebieha distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek v Starom Meste a následne pokračuje do Podunajských Biskupíc, Vrakune a Vajnôr. Do konca roka sa do zberu zapoja aj Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Zdroj: TASR; Foto: OLO