V kraji pribudnú miesta v materských školách aj nové cyklotrasy

1872

V Bernolákove pribudne 94 miest a v Stupave 92 nových miest pre deti v škôlke. Budovať sa začne aj nová cyklotrasa v Malackách a sedem nabíjacích staníc pre elektrobicykle.

Odbor implementácie operačných programov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) aktuálne v spolupráci so žiadateľmi pripravuje na podpis tri zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekty, ktoré získali podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Materská škola v Bernolákove

Prvým z nich je projekt Rozšírenie materskej školy v Bernolákove, v rámci ktorého bola schválená podpora vo výške takmer 600 tisíc eur na výstavbu nového objektu MŠ v obci, úpravu vonkajšieho areálu a vybudovanie detského ihriska. Bernolákovo sa podobne ako množstvo ďalších obcí v zázemí Bratislavy musí vysporiadať so zvýšeným tlakom na infraštruktúru vzdelávania. Kapacita materskej školy sa realizáciou projektu zvýši o 94 detí.

Nová materská škola v Stupave

Ďalším schváleným projektom v oblasti podpory predprimárneho vzdelávania je výstavba Materskej školy na Zvončekovej ulici v Stupave. Vzniknú štyri nové triedy s kapacitou 92 detí. Projekt je rovnako zameraný aj na úpravu vonkajšieho areálu a vybudovanie detského ihriska. Celý zámer bol pripravovaný s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie. Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 585 tisíc eur. Mesto Stupava sa tiež aktívne uchádza o podporu projektu na navýšenie kapacít základnej školy, pripravovaná výzva z prostriedkov iniciatívy REACT-EU by mala byť Riadiacim orgánom IROP (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) vyhlásená koncom prvého kvartálu roku 2021.

Cyklotrasa a cykloinfraštruktúra v Malackách

Podporu IROP získal aj projekt mesta Malacky, Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže. Navrhovaná cyklotrasa v dĺžke 2,57 km spojí najhustejšie obývané časti mesta Malacky s hlavnou cyklistickou diagonálou ktorá prepája Priemyselno-technologický park Záhorie, prestupový terminál BID, centrum obchodu a služieb mesta Malacky a obec Kostolište. Cieľom je zníženie podielu automobilovej dopravy v meste, podpora rozvoja zdravého mesta a zlepšenie kvality cyklistickej infraštruktúry v rámci dopravy v meste, ako i vybudovanie potrebnej infraštruktúry za účelom udržania a skvalitnenia atraktivity regiónu aj pre cyklistov. Pod infraštruktúrou sa v rámci projektu rozumie vytvorenie integrovanej autobusovej zastávky slúžiacej ako prepojenie hromadnej dopravy a cyklodopravy. Do zrekonštruovanej autobusovej zastávky sa počas realizácie projektu doplní uzamykateľný prístrešok na odkladanie bicyklov, ktorí umožní jednoduchý prestup na verejnú MHD. Zároveň ako doplnkovú cyklistickú infraštruktúru plánuje mesto vystavať 7 ks elektronabíjacích staníc (e-bike).

Foto: Ľudia pre Malacky

Všetky tieto projekty bude BSK implementovať z pozície sprostredkovateľského orgánu IROP.