Pri Slovenskom rozhlase pribudla Zóna 30

1059

V lokalite ohraničenej Námestím Slobody a ulicami Žilinská, Mýtna a Šancová, pribudla zóna s obmedzenou rýchlosťou.

Ak jazdíte v lokalite ohraničenej Námestím Slobody, ulicami Žilinská, Mýtna a Šancová, zrejme ste zaznamenali, že dopravu v „tesných“ uliciach mestská časť Staré Mesto obmedzila zavedením Zóny 30. Ide o uličky v „bloku“ pri Slovenskom rozhlase, za poliklinikou Mýtna či parčíka na Beloopotockého.

„Pravdupovediac, rýchlejšie sa v týchto jednosmerkách ani jazdiť nedá, no predsa sa občas našli pretekári, ktorým bolo treba jasne vymedziť povinnosti. Čo je na značke, to sa počíta.“ približuje mestská časť Staré Mesto na sociálnej sieti.

V lokalite býva veľa rodín s malými deťmi, ktorí chodievajú na ihrisko do parku na Belopotockého.

Zdroj: Staré Mesto